Geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Voorwaarden voor elektronisch versterkte muziek

Het gebruik van elektronisch versterkte muziek is geregeld in de Vlaamse milieuregelgeving (VLAREM). Hierin vind je zowel normen die gelden op  de muziekactiviteit zelf als normen die gelden in de omgeving van muziekactiviteit. Afhankelijk van de aard van de activiteit en het maximale geluidsniveau zijn bepaalde voorwaarden van toepassing. Je kanpdf bestandSchema Muziekactiviteiten (180 kB) gebruiken om dit te bepalen.