Geluidsmeetnet: cijfers en rapporten

Objectieve meetgegevens over de geluidsimmissie (het geluidsniveau bij de ontvanger) zijn erg waardevol om het actuele beleid te ondersteunen. Denk maar aan de problematiek van (nachtelijke) geluidsoverlast in de nabijheid van belangrijke luchthavens.

Het Departement Omgeving beschikt over een netwerk van permanente en mobiele geluidmeetstations die dagelijks de nodige immissiegegevens aanleveren. Op volgende locaties zijn een of meerdere meetstations opgesteld:

  • rond de luchthaven Brussels Airport (permanente meetstations)
  • rond de luchthaven Bierset (permanente meetstation)
  • op referentielocaties in de nabijheid van kenmerkende geluidsbronnen zoals wegverkeersgeluid en spoorverkeersgeluid (permanente meetstations)
  • langs de R1 in Antwerpen (jaarlijkse meetcampagne)

Hieronder vindt u rapporten over de meetresultaten van de verschillende meetstations.

Overzichtskaart geluidsmeetnet Vlaanderen

Wegverkeer: Wetteren en Walshoutem

Twee van de meetposten (Noise Monitoring Terminal, NMT) van het meetnet ANNE worden gebruikt voor de monitoring van wegverkeerslawaai: NMT 6 staat opgesteld langs de E40 in Wetteren, NMT 7 bevindt zich langs de E40 in Walshoutem.  Voor NMT 6 - Wetteren werd in 2012 nog een analyse van de cijfers uitgevoerd.

pdf bestandLangetermijnmetingen wegverkeersgeluid NMT 6 Wetteren (2.1 MB)

Specifieke analyse in het kader van Covid-19

Op basis van recente meetgegevens van NMT 6 te Wetteren heeft de Universiteit Gent een analyse uitgevoerd van de impact van de coronamaatregelen op de geluidemissie van snelwegen.

pdf bestandRapport meetpunt Wetteren - Impact Covid-19 (761 kB)

Contacteer ons

Team leefomgevingskwaliteit