Geluidsactieplannen

In uitvoering van de Europese richtlijn omgevingslawaai (RL 2002/49/EG) worden geluidsactieplannen opgemaakt voor:

  • Belangrijke wegen
  • Belangrijke spoorwegen
  • Luchthaven Brussel-Nationaal
  • Agglomeraties met meer dan 100.000 inwoners

Deze geluidsactieplannen bevatten een overzicht van de bestaande en voorziene maatregelen om het omgevingslawaai te beheersen. Ze zijn in eerste instantie gericht op de prioritaire problemen die we vaststellen op basis van geluidsbelastingkaarten.

De geluidsactieplannen worden in geval van een belangrijke ontwikkeling die van invloed is op de geluidssituatie, en in ieder geval om de vijf jaar, geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Geluidsactieplannen voor de periode 2019-2023

De meest recente geluidsactieplannen baseren zich op  de geluidsbelastingskaarten voor referentiejaar 2016.  Eerder werden al geluidsactieplannen opgemaakt voor referentiejaren 2006 en 2011.

Op 7 juni 2019 keurde de Vlaamse Regering de geluidsactieplannen voor belangrijke wegen en belangrijke spoorwegen definitief goed:

Op 28 juni 2019 keurde de Vlaamse Regering de geluidsactieplannen voor de agglomeraties Antwerpen, Brugge en Gent defintief goed:

Het geluidsactieplan voor de luchthaven Brussel-Nationaal voor referentiejaar 2016 werd nog niet definitief goedgekeurd en bevindt zich nog in ontwerpfase:

Tot zolang blijft het geluidsactieplan voor referentiejaar 2011 van toepassing: