Geluidsactieplannen

In uitvoering van de Europese richtlijn omgevingslawaai (RL 2002/49/EG) worden geluidsactieplannen opgemaakt voor:

  • Belangrijke wegen
  • Belangrijke spoorwegen
  • Luchthaven Brussel-Nationaal
  • Agglomeraties met meer dan 100.000 inwoners

Deze geluidsactieplannen bevatten een overzicht van de bestaande en voorziene maatregelen om het omgevingslawaai te beheersen. Ze zijn in eerste instantie gericht op de prioritaire problemen die we vaststellen op basis van geluidsbelastingkaarten.

De geluidsactieplannen worden in geval van een belangrijke ontwikkeling die van invloed is op de geluidssituatie, en in ieder geval om de vijf jaar, geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Geluidsactieplannen voor referentiejaar 2016

De meest recente geluidsactieplannen baseren zich op  de geluidsbelastingskaarten voor referentiejaar 2016.  Eerder werden al geluidsactieplannen opgemaakt voor referentiejaren 2006 en 2011.

Geluidsactieplannen belangrijke wegen en belangrijke spoorwegen

Op 7 juni 2019 keurde de Vlaamse Regering de geluidsactieplannen voor belangrijke wegen en belangrijke spoorwegen definitief goed:

Op 21 januari 2022 werd de tussentijdse evaluatie van deze geluidsactieplannen meegedeeld aan de Vlaamse Regering:

Geluidsactieplannen agglomeraties

Op 28 juni 2019 keurde de Vlaamse Regering de geluidsactieplannen voor de agglomeraties Antwerpen, Brugge en Gent defintief goed:

Geluidsactieplan luchthaven Brussel-Nationaal

Op 15 oktober 2021 keurde de Vlaamse regering het geluidsactieplan voor de luchthaven Brussel-Nationaal goed: