Gelijkwaardigheid titel met erkenning van brandertechnici

In bepaalde gevallen kan een titel (gedeeltelijk) gelijkwaardig zijn met de erkenning als technicus vloeibare brandstof, technicus gasvormige brandstof of technicus verwarmingsaudit. Hieronder volgt een overzicht van welke titels in aanmerking komen en de te volgen procedures.

Intergewestelijke erkenning van brandertechnici

Welbepaalde erkenningen uitgereikt door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Waalse Gewest zijn gedeeltelijk gelijkwaardig met de erkenningen van de Vlaamse overheid als technicus vloeibare brandstof, als technicus gasvormige brandstof of als technicus verwarmingsaudit.

Titels die gedeeltelijk gelijkwaardig zijn bevonden kunnen volledige gelijkwaardigheid bekomen na het volgen van bepaalde opleidingsonderdelen in een door het Vlaamse Gewest erkend opleidingscentrum vloeibare brandstof, gasvormige brandstof of verwarmingsaudit.

U vindt alle info in de overzichtstabel

pdf bestandtabelgelijkwaardigheid.pdf (88 kB)

 

U kunt ook met een Vlaamse erkenning terecht in het Waalse gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest terecht.

top

Technici met een welbepaald Nederlands diploma

Bepaalde Nederlandse diploma’s uitgereikt na het volgen van de door SCIOS erkende opleiding(en) periodiek onderhoud, periodieke inspecties en eerste en bijzondere inspecties met een erkenning van de Vlaamse overheid als technicus gasvormige brandstof zijn gedeeltelijk gelijkwaardig ten aanzien van de erkenning als technicus gasvormige brandstof niveau GI en GII.

Hebt u zo'n diploma? Dan kan dit volledig gelijkwaardig worden na het volgen van bepaalde opleidingsonderdelen in een door het Vlaamse Gewest erkend opleidingscentrum gasvormige brandstof.

In de overzichtstabel vindt u  welke opleidingsonderdelen er moeten gevolgd worden.

pdf bestandTabelgelijkwaardigheidNL.pdf (965 kB)

top

Hoe een erkenning bekomen met een (gedeeltelijk) gelijkwaardig bevonden titel?


Gedeeltelijk gelijkwaardig

Personen die houder zijn van een titel die gedeeltelijk gelijkwaardig is bevonden aan een erkenning, kunnen volledige gelijkwaardigheid bekomen als

Volledig gelijkwaardig

Personen die houder zijn van een titel die volledig gelijkwaardig is bevonden aan een erkenning,  zijn voor die laatste erkenning van rechtswege erkend.

Als u de erkenning gaat gebruiken, moet u dit melden aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten.

Gelieve de volgende gegevens bij deze melding te voegen:

  • gegevens van de technicus: voornaam, achternaam, ondernemingsnummer, adres, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres
  • gegevens van de werkgever: naam, ondernemingsnummer, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres
  • kopie erkenningsbewijzen andere gewest(en) waarop naam, erkenningsnummer en geldigheidsduur vermeld worden
  • U kunt dit melden via het online erkenningenloket

top

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)