Merchtem

Gedeelde schoolinfrastructuur: BS de Plataan en GTS Merchtem  & schoolomgevingInitiatiefnemer: gemeente Merchtem
 


 

Het project

Met dit project stelt de gemeente Merchtem een knip voor van de weg aan de basisschool de Plataan, om de verkeersveiligheid aan de school te verbeteren. De bestaande parkeerplaatsen voor de school worden verwijderd en vervangen door inheems groen, aansluitend bij het bestaande park. Ook de drie speelplaatsen worden onthard en vergroend, met het oog op meer waterinfiltratie, natuurlijke verkoeling en een aangenamere speelplaats.

Plataan merchtem tegel

Technische fiche

  • Locatie: Merchtem 
  • Aanvrager: gemeente Merchtem 
  • Partners: Basisschool de Plataan, Gemeentelijke technische School Merchtem, Speelpleinwerking Wiebeltje, Gemeente Merchtem 
  • Ontwerpteam:  
  • Indicatieve oppervlakte ontharding (in m²): 1300
  • Geraamde kostprijs  (in €): 340000
  • Subsidiebelofte (in €): 250000