Gebruikersschade

Een compensatie voor gebruikers van landbouwgronden

Gebruikersschade is de economische schade die de gebruiker van een landbouwgrond ondervindt als gevolg van een gebruiksbeperking die kan optreden na:

  • een bestemmingswijziging van landbouw in natuur, bos of overig groen; 
  • de opname in een plan van een overdruk die de economische aanwending van landbouwgrond beïnvloedt; 
  • het opleggen van een erfdienstbaarheid die de economische aanwending van landbouwgrond beïnvloedt. 

Wie gebruikersschade ondervindt, kan een gebruikerscompensatie aanvragen.

Het bedrag van de gebruikerscompensatie

Het bedrag wordt geval per geval berekend op basis van de gegevens die over een perceel en het bedrijf in kwestie zijn opgenomen in het geïntegreerd beheers- en controlesysteem (GBCS) van de Vlaamse administratie.

Toekenning van de gebruikerscompensatie

De gebruikerscompensatie wordt niet automatisch toegekend. De gebruiker van de landbouwgrond moet een aanvraag indienen bij de Vlaamse Landmaatschappij.

Voorwaarden

De gebruikerscompensatie wordt toegekend onder bepaalde voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De aanvraag wordt ingediend binnen een jaar na het optreden van de gebruiksbeperking. 
  • Het perceel heeft een oppervlakte van ten minste 0,5 hectare of behoort tot een groep getroffen percelen van dezelfde gebruiker met een totale oppervlakte van ten minste 0,5 hectare. 
  • Het perceel is geregistreerd in het geïntegreerd beheers- en controlesysteem van de landbouwadministratie. 
  • De gebruiker heeft een persoonlijk of zakelijk recht op de grond. 
  • De gebruiker is als landbouwer geïdentificeerd in het geïntegreerd beheers- en controlesysteem. 
  • De gebruiker kan het effectieve gebruik van de grond aantonen op het moment van de inwerkingtreding van het plan. 

Meer informatie over de gebruikerscompensatie

De regeling van de gebruikerscompensatie is te vinden in het decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut. De voorwaarden, de randvoorwaarden en de wijze waarop de vergoedingen bepaald worden, zijn geregeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 houdende vaststelling van een kader voor gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden van openbaar nut. 

Zowel het decreet als het besluit van de Vlaamse Regering over gebruikerscompensatie zijn te vinden op www.codex.vlaanderen.be. Geef de zoekterm ‘gebruikerscompensatie’ in bij ‘zoeken op woorden in het opschrift’. 

De contactgegevens van de VLM staan op www.vlm.be. U kunt ook mailen naar vergoedingen@vlm.be.

Contacteer ons

Directie Gebiedsontwikkeling