Gebiedswerking

Vlaanderen wil een actief en sturend omgevingsbeleid voeren en stelt in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen een gebiedsgericht en realisatiegericht ruimtelijk ontwikkelingsbeleid voor. Binnen het departement staat daarom een gebiedsgerichte, projectmatige en geïntegreerde aanpak centraal met als doel op transparante wijze te kunnen komen tot realisaties op het terrein. 

Het Departement Omgeving maakt werk van een geïntegreerde gebiedsontwikkeling in onderstaande gebieden.

Vallei van de Kleine Nete

Centraal Limburg

Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA)