Gebiedsgericht programma

De Vlaamse regering richtte een coördinatieplatform op met o.m. vertegenwoordigers van de verschillende beleidsvelden en de natuur- en landbouworganisaties. Het coördinatieplatform bekijkt o.a. voor welke gebieden de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) kan starten. Het maakt daarvoor jaarlijks een 'gebiedsgericht programma'.

Gebieden  opgenomen in het gebiedsgericht programma AGNAS (vanaf 2010):

Bekijk hier het overzicht van alle sinds 2004 definitief vastgestelde gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor landbouw, natuur en bos per buitengebiedregio.