Gebiedscoalities

Het departement Omgeving heeft de mogelijkheden verkend om bovenlokale samenwerking beter te ondersteunen.

Gebiedscoalities

Gebiedscoalities als motor voor integratie en realisatie

Burgers, ondernemers en
overheden slaan de handen in
elkaar voor meer daadkracht
op het terrein

Gebiedscoalities

Inspiratienota

Burgers en ondernemers verenigen zich en krijgen zo een stem in de ontwikkeling van hun leegomgeving. Vlaanderen wil met gebiedscoalities nieuwe samenwerkingsverbanden creëren die sectoren en administratieve niveaus overstijgen en zo betere voorwaarden creëren om de handen in elkaar te slaan.

Gebiedscoalities

Eindrapport

Alle bevindingen uit de inspiratienota zijn gebaseerd op technische achtergrondinformatie die u kan terugvinden in een eindrapport. Graag meer info hierover? Stuur een mailtje naar bjo.omgeving@vlaanderen.be

Expertenadviezen

Ook specialisten buiten het Departement Omgeving werkten mee aan deze verkenning. Hieronder vind je hun inzichten gebundeld per thema.

Vijf transitiesleutels voor open ruimtebeleid

Andere / Lees verder