Forum Externe Veiligheid

Het Team Externe Veiligheid organiseert regelmatig een Forum Externe Veiligheid. Dit forum omvat:

  • Forum van Erkende VR-deskundigen
  • Forum van Hogedrempelinrichtingen
  • Forum van Lagedrempelinrichtingen

Elk van de drie bovengenoemde fora kan ook apart georganiseerd worden.

Doelstellingen

De doelstellingen van het Forum Externe Veiligheid zijn:

  • informatie uitwisselen over de verplichtingen van hogedrempelinrichtingen en van lagedrempelinrichtinge in het kader van de toepasselijke regelgeving over de beheersing van de gevaren van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen
  • een discussieplatform bieden waar VR-deskundigen, hogedrempelinrichtingen en lagedrempelinrichtingen in overleg en discussie kunnen treden met de Vlaamse administraties (i.c. het Team Externe Veiligheid, de afdeling Handhaving, de afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplannen en -projecten)) en met de federale overheidsdiensten die betrokken zijn bij de opmaak, de beoordeling en/of het gebruik van het omgevingsveiligheidsrapport en/of het Samenwerkingsakkoord-veiligheidsrapport
  • overleg op gang brengen over toekomstige richtlijnen en instructies van het Team Externe Veiligheid m.b.t. het opstellen van het omgevingsveiligheidsrapport en/of het Samenwerkingsakkoord-veiligheidsrapport
  • informatie verstrekken over gewestelijke, federale, Europese en internationale wetgeving en initiatieven rond industriële veiligheid en veiligheidsrapportage

Presentaties

In het kader rechts kan je de presentaties van de meest recente fora vinden.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)