Ford-Genk

Waar: Genk, gebeurt binnen de bredere scope van het bedrijventerrein Genk-zuid en de overige terreinen binnen Poort Genk.

Wat: Heractivering actiepunt herstructurering

Ligging: 28_Ford_Genk.png

 

Doelstellingen:

  • Via een gerichte herontwikkeling een impuls te geven aan het aantrekken van nieuwe industriële economische activiteiten en werkgelegenheid in de regio
  • Deel van de terreinen watergebonden ontwikkelen
  • Bij programmatie rekening houden met bijkomstige beschikbaarheid v ca. 133 ha industriegronden

Doorlopen procedures:

  • Ondertekening overdrachtsovereenkomst met Ford 20.12.2014, effectieve overdracht terreinen 1.01.2016
  • Voorbereiden herontwikkelingsopgave terreinen
  • Technische analyse afgerond op basis waarvan de eerste uitgangspunten voor de herontwikkeling werden vastgesteld.

Stand van zaken:

Momenteel wordt een masterplan opgemaakt (coördinatie VLAIO) en gekeken naar de mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling en realisatie (onder rond de nodige saneringswerken).

In volgende fase (opmaak masterplan) zal de nieuwe invulling verder gedefinieerd worden alsook de partijen die zullen instaan voor de herontwikkeling, precieze positionering binnen het programma van het ENA in die fase vast te leggen vanaf 2016 zal terrein door Vlaamse overheid verworven worden.