Flexibele instrumenten van het Kyotoprotocol

Onder Kyotoprotocol namen de industrielanden bindende doelstellingen op zich voor het terugdringen van hun uitstoot van broeikasgassen. Het Kyotoprotocol biedt de ondertekenende landen de mogelijkheid om een deel van hun reductie-inspanningen voor broeikasgassen in het buitenland te realiseren via de zogenaamde ‘flexibele instrumenten’.

Het internationale systeem van emissiehandel

Landen met een reductiedoelstelling onder het Kyotoprotocol kunnen gebruik maken van het systeem van internationale emissiehandel.

De projectgebonden flexibele instrumenten van het Kyotoprotocol

Onder het Kyotoprotocol bestaan 2 projectgebonden flexibele instrumenten: het "Mechanisme voor Schone Ontwikkeling" (Clean Development Mechanism - CDM) en "Gezamenlijke Uitvoering" (Joint Implementation - JI)