Flexibele instrumenten en de Vlaamse niet-ETS-doelstelling

Gelinkte informatie: Flexibele instrumenten van het Kyotoprotocol

Onder Kyotoprotocol namen de industrielanden bindende doelstellingen op zich voor het terugdringen van hun uitstoot van broeikasgassen. Het Kyotoprotocol biedt de ondertekenende landen de mogelijkheid om een deel van hun reductie-inspanningen voor broeikasgassen in het buitenland te realiseren via de zogenaamde ‘flexibele instrumenten’: internationale emissiehandel en de projectgebonden flexibele instrumenten.

Contacteer ons

Team klimaat

De Europese regels i.v.m. het gebruik van flexibele mechanismen door de lidstaten

De Europese regelgeving voorziet een aantal flexibele instrumenten die ervoor moeten zorgen dat de Europese lidstaten hun reductiedoelstelling op een meer kostenefficiënte manier kunnen behalen.

Het gebruik van de flexibele instrumenten door Vlaanderen

Vlaanderen zet in de eerste plaats in op interne maatregelen. Indien nodig kan ook gebruik gemaakt worden van flexibele instrumenten. Hierbij heeft Vlaanderen de nodige aandacht voor duurzaamheid.