Fiches 'Bouw Gezond'

Download alle fiches

pdf bestandfiches over gezond bouwen (2017) (2.72 MB)

 

Download per thema

Klant - Gewouwschil - Ventilatie - Technieken - Materialen - Werfcoördinatie - Andere - Ventilatie voor scholenbouw

Klant

pdf bestandfiches voor klanten (2017) (361 kB)

 • Waarom ventileren?
 • Gebruik en onderhoud van het ventilatiesysteem
 • Onderhoud van de gebouwschil
 • Impact van energie-efficiënte renovaties op het binnenmilieu

Gebouwschil

pdf bestandfiches over de gebouwschil (2017) (1.4 MB)

 • Bouwknopen: sluit isolatielagen rechtstreeks op elkaar aan
 • Bouwknopen: voeg isolerende delen  tussen
 • Bouwknopen: zorg ervoor dat de weg van de minste weerstand voldoende lang is
 • Akoestische gevelisolatie

Ventilatie

pdf bestandfiches over ventilatie (2017) (4.42 MB)

 • Begrippenlijst
 • Stappenplan ventilatie
 • Analyseer de bestaande situatie (bij renovatie)
 • Kies een ventilatiesysteem op maat van je nieuwbouwproject
 • Kies een ventilatiesysteem op maat van je renovatieproject
 • Bepaal de ventilatiedebieten voor droge, natte en doorstroomruimten
 • Voorzie ventilatie voor speciale ruimten
 • Voorzie ventilatie bij verbouwing, uitbreiding of gedeeltelijke herbouw
 • Kies regelbare toevoeropeningen (RTO's)
 • Kies regelbare afvoeropeningen (RAO's)
 • Kies doorstroomopeningen (DO's)
 • Kies kanalen voor natuurlijke afvoer
 • Kies pulsieventielen of toevoeropeningen (TO's)
 • Kies een luchttoevoeropening
 • Kies extractieventielen of afvoeropeningen (AO's)
 • Kies een luchtafvoeropening
 • Kies de kanalen voor mechanische ventilatie
 • Kies de ventilator(en)
 • Kies de ventilatie-unit (met warmteterugwinning)
 • Kies de regeling
 • Kies een geschikte dampkap
 • Kies de juiste luchtfiltering - scholen
 • Ventilatieverslaggeving

Technieken

pdf bestandfiches over technieken (2017) (2.12 MB)

 • Opstellingsruimte van een stookketel met open verbrandingskring
 • Rookgasafvoer van een ketel met open verbrandingskring
 • Opstellingsruimte van een stookketel met gesloten verbrandingskring
 • Bepaal de plaats waar de eindstukken uitmonden bij een gesloten ketel
 • Ga na of de rookgassen voldoende verdund zijn ter hoogte van instroomopeningen
 • Hoe hinder vermijden van schoorstenen en dampkappen
 • Elektriciteitscabines in de omgeving van locaties waar mensen langdurig verblijven

Materialen

pdf bestandfiches over bouwmaterialen (2017) (2.81 MB)

 • Kwaliteitslabels en -normen in de bouw
 • Labels voor milieuvriendelijkheid en gezondheid
 • Wat zijn EPD-fiches?
 • Toepassingsgebied van EPD's
 • Gevaarlijke afvalstoffen
 • Asbesthoudende materialen herkennen en verwijderen
 • Asbesthoudende materialen: beslissingsboom
 • Impact op het binnenklimaat bij injecteren van muren bij opstijgend vocht

Werfcoördinatie

pdf bestandfiche over de werf (2017) (729 kB)

 • Welke gegevens heeft de EPB-verslaggever nodig?
 • Bereid de uitvoering van het ventilatiesysteem voor
 • Lever het ventilatiesysteem op + ventielatieprestatieverslag (vpv)
 • Coördinatie gebouwschil bij energiezuinige gebouwen
 • Materialen en afvalstoffen op de werf
 • Afvalpreventie en broncontrole
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Andere

pdf bestandfiches over andere onderwerpen (2017) (492 kB)

 • Nagalmtijd in ruimtes
 • Veiligheidscoördinatie: wanneer en wie?
 • Praktische aspecten van veiligheidscoördinatie

Ventilatie voor scholenbouw

pdf bestandFiches ventilatie voor scholenbouw (688 kB)

 • Inleiding  
 • Begrippenlijst
 • Stappenplan ventilatie
  • Overleg met gebruiker
  • Analyse van de bestaande toestand
  • Overleg met andere actoren
  • Bepaal de luchtdebieten
  • Kies het type ventilatiesysteem op maat van het project
  • Basisontwerp 
  • Start het detailontwerp van het Ventilatiesysteem 
  • Begeleid uitvoering 
  • Lever het ventilatie systeem op
  • Informeer de klant over correct gebruik en onderhoud 
 • Technische fiche
  • Kies toevoeropeningen
  • Kies afvoeropeningen
  • Kies doorstroomopeningen 
  • Kies kanalen
  • Kies aanzuig- en extractierooster
  • Kies de Ventilatie-unit (met warmteterugwinning)
  • Kies de regeling
  • Kies de filtering en geluiddemping
  • As Built
 • Bijlage as built dossier

Contacteer ons

Team Omgeving en gezondheid

Bestel de map en fiches 'Bouw Gezond'