Externe veiligheid en veiligheidsrapportage

Externe veiligheid heeft betrekking op de veiligheid van de omgeving (mens en milieu) ten aanzien van de aanwezigheid en het gebruik van gevaarlijke stoffen in bedrijven (de zogenaamde Seveso-inrichtingen). Het instrument dat hierbij ingezet wordt is de veiligheidsrapportage. Veiligheidsrapportage is een vorm van rapportage waarin het risico van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in Seveso-inrichtingen centraal staat. In Vlaanderen bestaan verschillende vormen van veiligheidsrapportage, elk met hun bijhorend veiligheidsrapport/veiligheidsdocument.

De regelgeving houdt de verplichting in om aanmeldingen van omgevingsveiligheids-
rapporten op de webstek bekend te maken.

Bekijk het overzicht van de aanmeldingen van omgevingsveiligheidsrapporten (via Google Drive).

Het overzicht toont enkel de aanmeldingen van lopende procedures.

Het Team Externe Veiligheid ziet toe op ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) die de vestiging van nieuwe Seveso-inrichtingen mogelijk maken en op ruimtelijke ontwikkelingen in de buurt van bestaande Seveso-inrichtingen.

[RVR-toets] Ga na of over een ruimtelijk uitvoeringsplan het advies van het Team Externe Veiligheid moet gevraagd worden (RVR-toets).

Contact

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)