Expertenworkshop Ruimte en Mobiliteit

EXPERTENWORKSHOP RUIMTE EN MOBILITEIT

 

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zal een visie op de ruimte in 2050 voorstellen.  Het mobiliteitssysteem maakt deel uit van de ruimte in 2050, maar heeft nood aan een ruimtelijk kader afgestemd op de inherente uitdagingen van het mobiliteitssysteem. 

Het doel van de workshop op 23 november 2015 was daarom de afstemming te verzekeren tussen mobiliteit en ruimte door in het ruimtelijk beleid antwoord te bieden op ruimtelijke uitdagingen in het mobiliteitssysteem en het mobiliteitssysteem verder te ontwikkelen door ruimtelijke uitdagingen eraan te koppelen.

Tijdens de expertenworkshop werd gefocust op vijf thema’s die elk behandeld werden in parallelle workshops. Elk thema werd ondersteund door een adviesnota met daarin de belangrijkste ruimtelijke en mobiliteitsuitdagingen, de afstemmingsgronden, mogelijke ruimtelijke randvoorwaarden voor het mobiliteitssysteem en ruimtelijke ontwikkelingskansen van het mobiliteitssysteem. Per sessie is de adviesnota en de presentatie beschikbaar. 

 

Beschikbare documentatie

 

 • Inleidende presentatie
  Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving
  Peter Cabus, secretaris-generaal van Ruimte Vlaanderen
  Filip Boelaert, secretaris-generaal van Mobiliteit en Openbare Werken
  Shana Debrock, medewerker beleidsplanning bij Ruimte Vlaanderen
   
 • Logistiek, transport en distributie
  Frank Witlox, gewoon hoogleraar Economische geografie, vakgroep Geografie, Universiteit Gent
 • Mobiliteit in stedelijke regio
  Prof. dr. Ann Verhetsel, Hoofd Departement Transport en Ruimtelijke Economie Universiteit Antwerpen
 • Mobiliteit tussen stedelijke regio’s
  Prof. Dirk Lauwers, Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning Universiteit Gent
 • Landelijke mobiliteit
  Margo Swerts, expert mobiliteit, West-Vlaamse Intercommunale
 • Technologische innovatie
  Prof em. Kees Ruijgrok, Tias Business School Universiteit Tilburg
 • Verslag van de workshop

Contacteer ons

Directie Gebiedsontwikkeling
02 553 11 89 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)