Examens koeltechniek

Het eerste examen voor het behalen van het certificaat koeltechniek

Het eerste examen voor koeltechnicus voor het behalen van het certificaat moet afgelegd worden in een erkend opleidingscentrum en bestaat uit 4 onderdelen:

  • een theoretisch deel over koeltechniek
  • een theoretisch deel over wetgeving
  • een praktische proef handelingen met ozonlaagafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen
  • een hardsoldeerproef

Personen die een certificaat categorie III of IV willen behalen, zijn vrijgesteld van de hardsoldeerproef. De koeltechnicus is geslaagd als hij voor ieder onderdeel minstens 60% van de punten behaalt. 

Naar boven

Actualisatie-examen

Om zijn erkenning te kunnen behouden moet een erkend koeltechnicus elke vijf jaar slagen voor een actualisatie-examen in een erkend opleidingscentrum.

Het actualisatie-examen bestaat enkel uit een theoretisch examen over relevante milieuwetgeving en technologie inzake koeltechniek. De koeltechnicus is geslaagd als hij minstens 60% van de punten behaalt.

Niet alleen de koeltechnici die binnen het Vlaamse Gewest een 'Vlaams' certificaat behaald hebben, maar ook de koeltechnici die buiten het Vlaamse Gewest een ‘Europees’ certificaat behaald hebben conform artikel 5 van verordening (EG) nr. 303/2008 (of artikel 4 van zijn vervanger verordening (EU) 2015/2067) en in het Vlaamse Gewest werkzaam zijn (ze hebben zich gemeld), zullen vijfjaarlijks moeten slagen voor het actualisatie-examen, of  een gelijkwaardig examen, om hun erkenning in het Vlaamse Gewest te mogen blijven gebruiken.

Als een 'Vlaams' of 'Europees' certificaat ouder is dan vijf jaar na de afgiftedatum, moet men eerst slagen voor het actualisatie-examen of een gelijkwaardig examen vooraleer de erkenning kan gebruikt worden in Vlaanderen.

Mogelijke examenvragen voor het actualisatie-examen

Naar boven

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)