Evoluties productiviteit landbouw Vlaanderen

In deze grafiek tonen we de evolutie van de productiviteit voor het gebruik van hulpbronnen of emissies. Dat is de verhouding van de bruto toegevoegde waarde door de landbouwsector en het hulpbronnengebruik.

De productiviteit van de landbouw schommelt, maar is globaal voor de meeste thema's  op hetzelfde niveau gebleven of lichtjes achteruitgegaan t.o.v. 2005. Dit komt doordat enerzijds de totale bruto toegevoegde waarde van de sector sterk schommelde van jaar tot jaar, met een daling van 7% t.o.v. 2005 in 2017. De emissies of gebruiken zijn anderzijds relatief constant gebleven sinds 2005. Alleen het ruimtegebruik is afgenomen.

De cijfers van  het gebruik zijn weliswaar minder zeker voor de landbouwsector dan voor andere sectoren en veel meer gebaseerd op schattingen en berekeningen dan specifieke metingen.


Meer informatie

Laatst gewijzigd: december 2019

Volgende update: december 2021

Methode: Achtergrondinformatie over de emissies of verbruiken staat bij de specifieke productiviteitsindicatoren per thema. Voor materialen zijn geen gegevens op sectorniveau beschikbaar voor verschillende jaren. Voor ruimte is de oppervlakte gebruikt van akkerland, grasland en boomgaarden. De bruto toegevoegde waarde per sector voor Vlaanderen is uitgedrukt in kettingeuro’s.    

Brondata:

 

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij (PBM)
02 553 80 56 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)