Evoluties productiviteit industrie Vlaanderen

In deze grafiek wordt de evolutie van de productiviteit voor het gebruik van hulpbronnen of emissies gegeven. Dat is de verhouding van de bruto toegevoegde waarde voor de industrie en het hulpbronnengebruik. We rapporteren waterproductiviteit inclusief en exclusief koelwater.

De productiviteit van de industrie verbetert voor alle hulpbronnen t.o.v. 2005. Dit komt doordat de bruto toegevoegde waarde met ongeveer 15% is gestegen t.o.v. 2005,  en de meeste gebruiken en emissies zijn afgenomen.  Alleen  het ruimtegebruik blijft toenemen, maar de groei ervan is veel beperkter dan de groei van de bruto toegevoegde waarde. 
Het gebruik en de emissies van de industrie schommelen sterk. Dat hangt o.a. samen met de economische situatie (bv. een daling in 2009) en de weersomstandigheden.

Meer informatie

Laatst gewijzigd: december 2019

Volgende update: december 2021

Methode: Achtergrondinformatie over de emissies of verbruiken zijn te vinden bij de specifieke productiviteitsindicatoren per thema. Voor materialen zijn geen gegevens op sectorniveau beschikbaar. Voor ruimte is de evolutie van het aantal bebouwde percelen "ambacht - en industriegebouwen" opgenomen. De bruto toegevoegde waarde per sector voor Vlaanderen is uitgedrukt in kettingeuro’s.  

Brondata:

 

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij (PBM)
02 553 80 56 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)