Evoluties productiviteit handel & diensten Vlaanderen

In deze grafiek tonen we de evolutie van de productiviteit voor het gebruik van hulpbronnen of emissies. Dat is de verhouding van de bruto toegevoegde waarde en het hulpbronnengebruik. We rapporteren waterproductiviteit inclusief en exclusief koelwater.

De productiviteit van de sector handel & diensten is toegenomen t.o.v. 2005. Dat komt doordat de bruto toegevoegde waarde van de sector sterk is toegenomen t.o.v. 2005 (+25%), terwijl de milieudruk relatief constant  bleef voor de meeste thema's.

Het totale watergebruik en het ruimtegebruik nemen wel nog altijd toe t.o.v. 2005, maar minder snel  dan de bruto toegevoegde waarde. Het energiegebruik en de uitstoot van broeikasgassen schommelen, en dat hangt samen met de verwarming van gebouwen en de wisselende weersomstandigheden.

Meer informatie

Laatst gewijzigd: december 2019

Volgende update: december 2021

Methode: Achtergrondinformatie over de emissies of verbruiken staat bij de specifieke productiviteitsindicatoren per thema. Voor materialen zijn geen gegevens op sectorniveau beschikbaar. Voor ruimte zijn de bebouwde percelen gebruikt voor opslagruimte, banken, kantoren, gebouwen met handelsbestemming, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen, sociale en ziekenzorg, onderwijs, onderzoek en cultuur. De bruto toegevoegde waarde per sector voor Vlaanderen is uitgedrukt in kettingeuro’s.   

Brondata:

 

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij (PBM)
02 553 80 56 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)