Evoluties productiviteit energiesector Vlaanderen

In deze grafiek tonen we de evolutie van de productiviteit voor het gebruik van hulpbronnen of emissies in de energiesector. Dat is de verhouding van de bruto toegevoegde waarde voor de energiesector en het hulpbronnengebruik. We rapporteren waterproductiviteit inclusief en exclusief koelwater.

De productiviteit van energie is voor de meeste thema's sterk verbeterd t.o.v. 2005. Voor water inclusief koelwater, energiegebruik en klimaat ligt het gebruik in 2016 en 2017 15  tot 40% lager t.o.v. 2005.

Het watergebruik exclusief koelwater neemt relatief gezien wel sterk toe sinds 2012. Deze toename zit vooral bij het gebruik van "ander water", maar dit bijkomend watergebruik is heel beperkt t.o.v. de reductie van het koelwatergebruik.

Meer informatie

Laatst gewijzigd: december 2019

Volgende update: december 2021

Methode: Achtergrondinformatie over de emissies of verbruiken zijn te vinden bij de specifieke productiviteitsindicatoren per thema. Voor materialen zijn geen gegevens op sectorniveau beschikbaar. Voor ruimte is er geen specifieke informatie voor de energiesector beschikbaar. De bruto toegevoegde waarde per sector voor Vlaanderen is uitgedrukt in kettingeuro’s.  

Brondata:

 

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij (PBM)
02 553 80 56 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)