Evoluties huishoudelijk verbruik Vlaanderen

De evolutie van het huishoudelijk gebruik geeft weer in welke mate het gemiddeld huishoudelijk gebruik per inwoner evolueert in de tijd. 

De hoeveelheid huishoudelijke uitstoot van broeikasgassen, energieverbruik en watergebruik per inwoner dalen in de tijd. De grootste daling is vast te stellen voor broeikasgassen, gevolgd door energie en dan watergebruik. Het gemiddelde ruimtegebruik per inwoner neemt nog altijd toe in de tijd.

Als we de huishoudelijke uitstoot van broeikasgassen (excl. transport) in Vlaanderen in 2017 vergelijken met die van de rest van Europa, staat Vlaanderen op de voorlaatste plaats. De uitstoot is wel sterk afgenomen doorheen de jaren (-35% t.o.v. 2000) en een inhaalbeweging lijkt ingezet te zijn.

Wat het huishoudelijk energiegebruik betreft, staat Vlaanderen op de 31ste plaats tussen 37 landen in Europa. Het huishoudelijk energiegebruik gaat ook wel samen met het niveau van de welvaart: de landen met het laagste huishoudelijk energiegebruik zijn vaak ook de minst welvarende landen. In vergelijking met de ons omringende landen ligt in Vlaanderen het gebruik per inwoner hoger dan in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland en Frankrijk. De daling van het huishoudelijk energiegebruik in Vlaanderen (-23% in 2017 t.o.v. 2000) is wel één van de grootste doorheen de tijd.

Meer informatie

Laatst gewijzigd: december 2019

Volgende update: december 2021

Methode: Achtergrondinformatie over bevolkingsaantallen en de emissies of verbruiken staan bij de specifieke productiviteitsindicatoren per thema. Voor materialen zijn geen gegevens op sectorniveau beschikbaar voor verschillende jaren. Voor ruimte is de evolutie van het aantal bebouwde percelen en dan specifiek de categorieën appartementen, building, huis/hoeve en bijgebouwen met inbegrip van serres  opgenomen. 

Brondata:

 

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij (PBM)
02 553 80 56 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)