Evoluties energiegebruik en broeikasgasemissies transport Vlaanderen

Deze grafiek vergelijkt de evolutie van het goederen- en personenvervoer en de uitstoot van broeikasgasemissies en het energiegebruik door deze sector.

De productiviteit van het transport is voor broeikasgassen en energiegebruik lichtjes verbeterd. 

Het goederen- en personenvervoer is sinds 2005 sterk toegenomen, terwijl het energiegebruik en de uitstoot van broeikasgasemissies slechts lichtjes gestegen zijn: met ongeveer 6% tussen 2005 en 2016. 

Vanaf 2010 zien we een aanzienlijke stijging van de totale uitstoot van broeikasgassen en het energiegebruik door transport. De verhoogde brandstofefficiëntie en het gebruik van milieuvriendelijke vervoersmodi voor personenvervoer volstonden niet om de toename van het goederen- en personenvervoer te compenseren. Het gebruik van de binnenvaart en het spoor voor goederentransport is ook licht afgenomen in 2016  t.o.v. 2005. Het beeld van deze evolutie is wel wat vertekend omdat de gebruikte methode tussen 2005 en 2016 een paar wijzigingen onderging. 

Meer informatie

Laatst gewijzigd: december 2019

Volgende update: december 2021

Methode: Achtergrondinformatie over de emissies of verbruiken staat bij de specifieke productiviteitsindicatoren per thema. De evolutie van goederenvervoer is gebaseerd op het aantal tonkilometers  vervoerd met vrachtwagens, de trein of via de binnenvaart. De evolutie van het personenvervoer is gebaseerd op het aantal personenkilometers gereden met diverse vervoersmodi zoals  een personenwagen, een moto, de bus en de trein.   

Brondata:

 

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij (PBM)
02 553 80 56 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)