Evolutie ruimtebeslag

In het Witboek Beleidsplan Ruimte is ruimtebeslag gedefinieerd als ‘de ruimte ingenomen door onze nederzettingen, dus door huisvesting, industriële en commerciële doeleinden, transportinfrastructuur, recreatieve doeleinden, serres etc. Parken en tuinen, ecoducten over infrastructuren en sommige bermstroken en taluds langs (weg)infrastructuren behoren ook tot het ruimtebeslag.’ (Departement Ruimte Vlaanderen, 2017, p. 183).

Het concept ‘ruimtebeslag’ is gebaseerd op de definitie die de Europese Commissie hanteert voor ‘settlement area’ of ‘artificial land’, namelijk ‘the area of land used for housing, industrial and commercial purposes, health care, education, nursing infrastructure, roads and rail networks, recreation (parks and sports grounds), etc. In land use planning, it usually corresponds to all land uses beyond agriculture, semi-natural areas, forestry, and water bodies.’ (European Commission, 2012).

Ruimtebeslag toestand 2016

Evolutie

Bij de nulmeting voor toestand 2013 bedroeg de oppervlakte ruimtebeslag 443.253 ha of 32,5 % van het Vlaamse grondgebied. Voor toestandsjaar 2016 bedraagt de oppervlakte ruimtebeslag 450.229 ha, of 33,0 % van het Vlaamse grondgebied. Er is volgens deze databron gedurende de drie jaar dus in absolute cijfers 6.976 ha aan ruimtebeslag bijgekomen in het Vlaamse Gewest. Dit komt overeen met een gemiddelde groeisnelheid van ongeveer 6,4 ha/dag.

Hierbij merken we nog op dat voor de berekening van de percentages werd uitgegaan van een totale oppervlakte van het Vlaamse Gewest van 1.362.860 ha, op basis van het ‘voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen’ dat Informatie Vlaanderen gepubliceerd heeft op 29 januari 2016, en dat de laagwaterlijn als ‘kustgrens’ beschouwd.

Indicator ruimtebeslag

Contacteer ons

Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)

Laatste toestand

2016

Frequentie

3-jaarlijks

Publicatiedatum

15 maart 2019