Evaluatie van het Vlaams Erosiebeleid

Dit eindrapport omvat de resultaten van de evaluatie van het Vlaams erosiebeleid. In twee fasen werden alle beleidsinstrumenten die ingezet worden in het kader van het Vlaams erosiebeleid geëvalueerd. Uit deze resultaten werden conclusies getrokken op het vlak van interne coherentie / externe consistentie van het Vlaams erosiebeleid, doelbereiking en effectiviteit van het beleid. Aanbevelingen voor een toekomstig erosiebeleid werden geformuleerd.

Contacteer ons

Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
02 553 83 50 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)

Meer over dit onderzoek