Evaluatie van het Green Deal-instrument

We evalueerden het instrument Green Deals en de werking van Green Deals in Vlaanderen via een literatuurstudie, een documentenanalyse, interviews en een online enquête. Op basis van de resultaten doen we aanbevelingen om het instrument verder te ontwikkelen in Vlaanderen en de resultaten op vergroening van de economie via Green Deals te vergroten. 

Bronverwijzing

Vlaams Planbureau voor Omgeving (2019), Evaluatie van het Green Deal instrument.

Meer over dit onderzoek

Contacteer ons

Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
02 553 83 50 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)