Europese richtlijn omgevingslawaai

De Europese richtlijn omgevingslawaai  (2002/49/EG) heeft tot doel in Europa een gemeenschappelijke aanpak in te voeren om  schadelijke effecten van blootstelling aan omgevingslawaai te vermijden, te voorkomen of te verminderen .

Aanpak

  • opmaken van geluidsbelastingkaarten;
  • aannemen van actieplannen, op basis van de prioritaire problemen die werden vastgesteld op de  geluidsbelastingkaarten;
  • voorlichten van het publiek;

Toepassingsgebied

De eerste implementatiefase (referentiejaar 2006) had betrekking op de allerdrukste wegen, spoorwegen en luchthavens en de belangrijkste agglomeraties.

Vanaf de tweede implementatiefase (vanaf referentiejaar 2011) komen alle belangrijke wegen, spoorwegen en agglomeraties binnen het Vlaamse Gewest aan bod, dit zijn:

  • wegen met meer dan 3 miljoen voertuigen per jaar;
  • spoorwegen met meer dan 30 000 passages per jaar;
  • luchthavens met meer dan 50 000 vliegbewegingen per jaar, met uitsluiting van oefenvluchten met lichte vliegtuigen:  luchthaven Brussel-Nationaal;
  • agglomeraties met meer dan 100 000 inwoners: Antwerpen, Gent en Brugge.

Periodiciteit

De strategische geluidsbelastingkaarten en actieplannen worden vijfjaarlijks geëvalueerd en zo nodig aangepast

Onderstaande figuur geeft een overzicht van dit cyclisch proces.

 

Dia1b_0.jpg