Erosie en grondverschuivingen melden

Voor een efficiënt erosiebeleid is het belangrijk om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de probleemgebieden en schadegevallen. Erosie kan pas geobserveerd worden met de juiste persoon op de juiste plaats en het juiste tijdstip. Aangezien erosie zeer variabel is in ruimte en tijd, is het belangrijk dat alle informatie rond erosie wordt uitgewisseld.

Naast erosie kunnen in bepaalde delen van Vlaanderen ook grondverschuivingen voorkomen. De Vlaamse overheid beschikt over een inventaris van oude en recente grondverschuivingen en wil ook nieuwe grondverschuivingen verder in kaart brengen.

Je kunt ons helpen door je eigen waarnemingen naar ons door te sturen.

Je kunt onderstaande linken gebruiken om de gevraagde info in te vullen. Het is daarbij belangrijk dat je de waarneming goed lokaliseert en beschrijft. Een foto, tekening of kaart ter illustratie van de waarneming helpt om een beter en realistisch beeld te krijgen van de waarneming. De gegevens zullen worden gebruikt voor beleidsdoeleinden en zullen worden doorgegeven aan de erosiecoördinator van uw gemeente. Ze kunnen echter geen aanleiding geven tot een schadevergoeding tengevolge van de erosiegebeurtenis of grondverschuiving.

Heb je een grondverschuiving of erosie gezien?

Mail dan onderstaande naar erosie.omgeving@vlaanderen.be:

  • Omschrijving 
  • Datum van waarneming
  • Locatie van de waarneming
  • Inschatting van de schade

Contacteer ons

Team Bodem, Natuurlijke Rijkdommen & Landinrichting - Erosie