Overzichtslijsten erkende personen, bedrijven en opleidingscentra

In de zoekmodule vindt u de lijsten met erkende personen, bedrijven en opleidingscentra die een erkenning hebben op basis van het VLAREL. Denk aan technici gasvormige brandstof, 'technici stookolietanks', technici koeltechniek, airco-energiedeskundigen, opleidingscentra voor technici gasvormige brandstof, milieucoördinatoren, MER-coördinatoren... 

Andere lijsten, die niet in de zoekmodule zitten, kan u raadplegen via de tabel hieronder. Het gaat om lijsten met erkende laboratoria, bodemsaneringsdeskundigen, boorbedrijven en geregistreerde monsternemers bodem.

Zoekmodule

Knop zoekmodule overzichtslijsten erkenningen

 

 

  • Klik hierboven op de knop 'Ga naar de zoekmodule'.  U opent de zoekmodule best in Chrome.
  • Klik in de zoekbalk linksboven. Een keuzelijst opent.
  • U kan een document selecteren in de alfabetische lijst of snel de lijst doorzoeken via een zoekterm. Dat doe u via de sneltoetscombinatie 'Ctrl+F (voor Apple-gebruikers: cmd + f).
  • Wanneer u een lijst geselecteerd hebt, klikt u vervolgens op de knop 'download'. Het pdf-document wordt gedownload op uw pc.

Uw gegevens

We hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Meer info kunt u terugvinden in de privacyverklaring van het Departement Omgeving.

Andere lijsten

Bodemsaneringsdeskundigen Website OVAM
Boorbedrijven Website VMM
Erkende laboratoria in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming pdf bestandLijst met erkende laboratoria in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming (51 kB)
Erkende laboratoria in de discipline lucht     pdf bestandLijst met erkende laboratoria in de discipline lucht (156 kB)

pdf bestandOverzicht pakketten laboratoria lucht (110 kB)
Erkende laboratoria in de discipline water, deeldomein afval-, oppervlakte-, grond- en drinkwater

pdf bestandLijst met erkende laboratoria in de discipline water, deeldomeinen afval-, oppervlakte-, grond- en drinkwater (342 kB)

pdf bestandOverzicht pakketten laboratoria water (127 kB)

Erkende laboratoria voor monsternemingen en analyses van afvalstoffen en bodem in het kader van het Materialendecreet en het Bodemdecreet Website OVAM
Erkende laboratoria voor monsternemingen en analyses van veevoeder, mest en bodem in het kader van het Mestdecreet Website VLM
Geregistreerde monsternemers bodem in het kader van bodembescherming pdf bestandLijst met geregistreerde monsternemers bodem in het kader van bodembescherming (281 kB)
Geregistreerde monsternemers  bodem in het kader van het Mestdecreet Website VLM