Erkend worden en blijven

Om een erkenning te bekomen moet u aan een aantal zaken voldoen. Hieronder komt u per erkenning te weten wat u moet doen. Wie erkend is, moet aan een aantal voorschriften voldoen.

Personen

Opleidingscentra

Laboratoria

Erkenning aanvragen als laboratorium

Registratie aanvragen als monsternemer bodembescherming

Informatie voor erkende laboratoria

Informatie voor geregistreerde monsternemers bodembescherming