Erkenning bekomen als technicus voor elektrische schakelinrichtingen

 

Voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in het Vlaamse Gewest moet u in het bezit zijn van een erkenning als technicus voor elektrische schakelinrichtingen:

In artikel 1.1.2 van titel II van het VLAREM kan u lezen wat bedoeld wordt met 'installatie', 'onderhoud', 'reparatie', 'buitendienststelling' en 'terugwinning'.
 

Tot 1 juli 2017 moet men enkel voor het terugwinnen van gefluoreerde broeikasgassen uit hoogspanningsschakelaars een erkenning hebben als technicus voor elektrische schakelinrichtingen.

Erkenningsvoorwaarden

Om te kunnen worden erkend moet u voldoen aan de algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle categorieën van erkenningen:

  • in de periode van drie jaar die de erkenning voorafgaat, in geen enkele lidstaat van de Europese Unie strafrechtelijk veroordeeld zijn voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning
  • in de periode van twee jaar voor de erkenning werd geen erkenning als technicus voor elektrische schakelinrichtingen opgeheven wegens de schending van een of meer van de algemene of bijzondere gebruikseisen van de erkenning

Specifiek voor de technicus voor elektrische schakelinrichtingen, gelden er ook bijzondere erkenningsvoorwaarden waaraan moet worden voldaan:

  • een natuurlijke persoon zijn
  • in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid voor elektrische schakelinrichtingen

Top

Verschil certificaat en erkenning

Om erkend te kunnen worden als technicus voor elektrische schakelinrichtingen moet u eerst een certificaat van bekwaamheid voor elektrische schakelinrichtingen behalen.

pdf bestand170724_Certificaat TES_watermerk.pdf (375 kB)

Dit certificaat van bekwaamheid is een Europees certificaat als vermeld in de Uitvoeringsverordening EU nr. 2015/2066 van de Commissie van 17 november 2015 (of de voorganger van deze verordening, namelijk Verordening EG nr. 305/2008 van de Commissie van 2 april 2008). Op het certificaat moet steeds naar één van deze verordeningen verwezen worden. Het certificaat is geldig in de hele Europese Unie.

Met enkel het certificaat mag  u in Vlaanderen nog niet aan de slag als technicus voor elektrische schakelinrichtingen. Hiervoor is een erkenning vereist!

Top

Examen

Hoe een certificaat van bekwaamheid bekomen?

Het examen voor het behalen van het certificaat van bekwaamheid voor elektrische schakelinrichtingen wordt georganiseerd door een opleidingscentrum dat hiervoor erkend is. Om het certificaat te verkrijgen moet u slagen voor het examen.

Het erkende opleidingscentrum reikt het certificaat uit namens de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten.

Inhoud examen

Het examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Om te slagen moet u minstens zestig procent voor zowel het theoretische als het praktische deel van het examen behalen. De inhoud van het examen is vastgelegd in bijlage 1 van de Uitvoeringsverordening EU nr. 2015/2066 van de Commissie van 17 november 2015 .

Top

Van certificaat naar erkenning

Om de taken van een technicus voor elektrische schakelinrichtingen te mogen uitvoeren in het Vlaamse Gewest is een Europees certificaat van bekwaamheid voor elektrische schakelinrichtingen onvoldoende. Hiervoor is bijkomend een erkenning als technicus vereist. Als u reeds over een Europees certificaat beschikt, moet u zich eerst nog aanmelden bij de Vlaamse overheid vooraleer te mogen werken.

 Top

Geldigheidsduur

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur mits de verplichtingen horende bij de erkenning worden nageleefd.

 Top