Erkenning behalen als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen

 

Voor het uitvoeren van de volgende activiteiten binnen het Vlaamse Gewest moet u in het bezit zijn van een erkenning als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen:

  • het terugwinnen van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen

Dit is van toepassing voor volgende motorvoertuigen:

  • categorie M1: voor het vervoer van personen ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend.
  • categorie N1, klasse I: voor het vervoer van goederen ontworpen en gebouwde voertuigen met een maximummassa van te hoogste 3,5 ton

Erkenningsvoorwaarden

Om erkend te worden moet u voldoen aan de algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle categorieën van erkenningen:

  • in de periode van drie jaar die de erkenning voorafgaat, in geen enkele lidstaat van de Europese Unie strafrechtelijk veroordeeld zijn voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning
  • in de periode van twee jaar voor de erkenning werd geen erkenning als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen opgeheven wegens de schending van een of meer van de algemene of bijzondere gebruikseisen van de erkenning

Specifiek voor de technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen, gelden er ook bijzondere erkenningsvoorwaarden waaraan moet worden voldaan:

  • een natuurlijke persoon zijn
  • in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen

Top

Verschil certificaat en erkenning

Om erkend te worden als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen moet u eerst een certificaat van bekwaamheid voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen behalen.

Voorbeeld certificaat klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen (375 kB)

Dit certificaat van bekwaamheid is een certificaat als vermeld in de Verordening (EG) nr. 307/2008 van de Commissie van 2 april 2008. Op het certificaat moet steeds naar één van deze verordeningen verwezen worden. Het certificaat is geldig in de hele Europese Unie.

Met enkel het certificaat mag u in Vlaanderen nog niet aan de slag als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen. Hiervoor is een erkenning vereist!

Top

Opleiding en examen
 

Hoe een certificaat van bekwaamheid bekomen?

De opleiding en het examen voor het behalen van het certificaat van bekwaamheid voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen wordt georganiseerd door een opleidingscentrum dat hiervoor erkend is. Om het certificaat te verkrijgen moet u de opleiding volgen en slagen voor het examen.

Hier kunt u een overzicht raadplegen van de erkende opleidingscentra voor klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen.

Het erkende opleidingscentrum reikt het certificaat uit namens de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten.
 

Inhoud opleiding en examen

Zowel de opleiding als het examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. De inhoud is vastgelegd in bijlage 1 van de Verordening (EG) nr. 307/2008 van de Commissie van 2 april 2008. Om te slagen moet u minstens zestig procent voor zowel het theoretische als het praktische deel van het examen behalen.

 Top

Van certificaat naar erkenning

Om de taken van een technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen te mogen uitvoeren in het Vlaamse Gewest is een Europees certificaat van bekwaamheid voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen onvoldoende. Hiervoor is bijkomend een Vlaamse erkenning als technicus vereist. Indien u enkel beschikt over een Europees certificaat, dan moet u zich eerst melden bij de Vlaamse overheid vooraleer te mogen werken in het Vlaamse Gewest.

 

 

Top

Geldigheidsduur

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur mits de verplichtingen horende bij de erkenning worden nageleefd.

 Top

 

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)