Erkenning aanvragen: opleidingscentrum lokale of provinciale toezichthouder

Om als opleidingsinstelling voor de toezichthouders milieuhandhaving en geluid erkend te worden moet aan volgende voorwaarden zijn voldaan:

 1. beschikken over gekwalificeerde medewerkers die,
  > houder zijn van een diploma van master in de ingenieurswetenschappen, master in de bio-ingenieurswetenschappen, master in de industriële wetenschappen of master in de wetenschappen én ten minste één jaar praktijkervaring hebben
  > minstens vijf jaar praktijkervaring hebben
 2. beschikken over de nodige lokalen en materiële uitrusting beschikken.

Een erkenningsaanvraag moet gericht worden aan de minister van leefmilieu en moet volgende gegevens  bevatten:

 • Gegevens van de opleidingsinstelling (adres, contactpersoon- en gegevens,...)
 • Gegevens van de medewerkers die instaan voor het geven van de opleidingen (uitgebreide cv, diploma's, vermelding voor welke onderdelen van de opleiding ze zullen instaan,...)
 • Een digitale kopie van de cursussen
 • De inventaris van de materiële uitrusting
 • Ligging van de leslokalen
 • Eventuele externe locaties voor het (praktische) onderricht

De minister neemt vervolgens, op gemotiveerd advies van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, een beslissing over de erkenningsaanvraag.

De besluiten van de Vlaamse minister, bevoegd voor leefmilieu, houdende erkenning van de instellingen worden bij uittreksel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)