Erkenning aanvragen: milieuverificateur decretale milieuaudit

U kan van rechtswege worden erkend als milieuverificateur belast met de validatie van de decretale milieuaudit als u voldoet aan de algemene en bijzondere erkenningsvoorwaarden (VLAREL, artikel 8 en artikel 19).

De erkenning gaat pas in op de datum waarop het gebruik van de erkenning wordt gemeld aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten en een geldig bewijs van betaling van de retributie wordt voorgelegd.

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)