Erkenning aanvragen als technicus gasvormige of vloeibare brandstof of als technicus verwarmingsaudit

Afhankelijk van het type brandstof of het type werk is een specifieke erkenning vereist.

Categorieën van erkenningen

Technicus gasvormige brandstof

 • Vereist voor volgende werken aan gasketels:
  • keuring voor eerste ingebruikname (nieuwe of gewijzigde ketels, alle vermogens)
  • periodiek onderhoud (vanaf 20 kW)
  • verwarmingsaudit (max. één ketel in de installatie en met een vermogen vanaf 20 tot en met 100 kW)
 • Twee modules:
  • basismodule GI:
   • gasketel met niet-premix- of premix-brander
   • voor de meeste particuliere woningen of appartementen
   • bv. condensatieketel, hoogrendementsketel, lage temperatuurketel
  • uitbreidingsmodule GII:
   • gasketel met een aparte ventilatorbrander
   • meestal toegepast in grote gebouwen met een gemeenschappelijke verwarmingsketel of waar hoge vermogens vereist zijn
   • enkel na het behalen van GI.

Technicus vloeibare brandstof

 • Vereist voor volgende werken aan stookolieketels:
  • keuring voor eerste ingebruikname (nieuwe of gewijzigde ketels, alle vermogens)
  • periodiek onderhoud (vanaf 20 kW)
  • verwarmingsaudit (max. één ketel in de installatie en met een vermogen vanaf 20 tot en met 100 kW)

Technicus verwarmingsaudit

 • Vereist voor de verwarmingsaudit indien:
  • gas- of stookolieketel met een vermogen groter dan 100 kW
  • gasketels: ook erkenning als technicus gasvormige brandstof vereist
  • stookolieketels: ook erkenning als technicus vloeibare brandstof vereist
  • meerdere ketels in één installatie (cascade)
  • ketel op vaste brandstof (alle vermogens)

Naar boven

Procedure

De volledige erkenningsprocedure verloopt via het erkend opleidingscentrum.

Klik hier voor een overzicht van alle erkende opleidingscentra.

Opleiding

De erkenning wordt verleend aan een persoon via een certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare brandstof, gasvormige brandstof en verwarmingsaudit dat uitgereikt werd door een erkende opleidingsinstelling

Om het certificaat te behalen, moet de kandidaat-technicus een opleiding volgen en slagen voor het examen dat georganiseerd wordt door de erkende opleidingsinstelling. Tijdens de opleiding wordt de kandidaat-technicus onderricht in o.a. wetgeving, verbrandingstheorie en praktijk.

Naar boven

Erkenning

Om erkend te worden moet de kandidaat-technicus:

 • in het bezit zijn van het toepasselijk certificaat, uitgereikt door een erkende opleidingsinstelling,
 • voldoen aan de overige erkenningsvoorwaarden.

Iedere erkende technicus krijgt een uniek erkenningsnummer toegekend dat enkel door de erkende persoon zelf gebruikt mag worden:

 • technicus vloeibare brandstof: letters TV gevolgd door vijf cijfers (bv. TV12345)
 • technicus gasvormige brandstof: letters GV gevolgd door vijf cijfers (bv. GV12345)
 • technicus verwarmingsaudit: letters VA gevolgd door vijf cijfers (bv. VA12345)

Het erkenningsnummer wordt vermeld op het certificaat dat werd uitgereikt door de opleidingsinstelling en in de overzichtslijsten .

Naar boven

Bijscholing

Om de erkenning te behouden moet de erkende technicus:

 • minstens vijfjaarlijks bijscholen in een erkende opleidingsinstelling,
 • slagen voor het bijhorende examen,
 • voldoen aan de erkenningsvoorwaarden en gebruikseisen van de erkenning.

Naar boven

Gelijkwaardigheid van titels

In bepaalde gevallen kan een titel (gedeeltelijk) gelijkwaardig zijn met de erkenning als technicus vloeibare brandstof, technicus gasvormige brandstof of technicus verwarmingsaudit.

Welke titels in aanmerking komen voor de (gedeeltelijke) gelijkwaardigheid leest u hier.

Naar boven

 

Contacteer ons

Team Erkenningen
Bel 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid. Elke werkdag van 9 tot 19 uur.