Erkenning aanvragen als stookolietechnicus

Inleiding

Een erkend stookolietechnicus is bevoegd voor de ingebruikstelling, de periodieke controle, onderhoud en buitengebruikstelling van stookolieopslaginstallaties die dienen voor de verwarming van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt.

Voorwaarden

Om erkend te worden, moet de persoon voldoen aan de algemene erkenningsvoorwaarden uit het VLAREL die gelden voor alle categorieën van erkenningen:

  • In de periode van drie jaar die de erkenning voorafgaat in geen enkele lidstaat van de Europese Economische Ruimte strafrechtelijk veroordeeld zijn voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning.
  • In de periode van twee jaar voor de erkenning werd geen erkenning als stookolietechnicus opgeheven.

Specifiek voor de stookolietechnicus gelden er ook volgende bijzondere erkenningsvoorwaarden uit het VLAREL:

  • Een natuurlijke persoon zijn,
  • In het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks, uitgereikt door een erkend opleidingscentrum.

Procedure

  • De erkenning als stookolietechnicus wordt verleend aan een persoon op basis van een certificaat van bekwaamheid dat uitgereikt werd door een erkende opleidingsinstelling. Om erkend te kunnen worden, moet voldaan zijn aan de erkenningsvoorwaarden.
  • De volledige erkenningsprocedure verloopt via de erkende opleidingsinstelling.
  • Klik hier voor een overzicht van de erkende opleidingsinstellingen.

Geldigheidsduur

  • De erkenning wordt verleend voor onbepaalde duur, maar om de erkenning te kunnen behouden, moet een erkend stookolietechnicus elke vijf jaar een bijscholing volgen en slagen voor het bijbehorende examen bij een erkend opleidingscentrum.
  • Daarnaast moet een erkend stookolietechnicus ook voldoen aan een aantal andere verplichtingen.

Contacteer ons

Team Erkenningen
Bel 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid. Elke werkdag van 9 tot 19 uur.