Erkenning aanvragen als stookolietechnicus

Erkenning aanvragen

De erkenning als stookolietechnicus wordt verleend aan een persoon via een certificaat van bekwaamheid dat uitgereikt werd door een erkende opleidingsinstelling. Om te kunnen worden erkend, moet voldaan zijn aan de erkenningsvoorwaarden.

De volledige erkenningsprocedure verloopt via de erkende opleidingsinstelling.

Klik hier voor een overzicht van de erkende opleidingsinstellingen.

Erkenningsvoorwaarden

Om te kunnen worden erkend als stookolietechnicus, moet voldaan zijn aan de algemene en bijzondere erkenningsvoorwaarden (VLAREL, artikel 8 en artikel 17).

Contacteer ons