Erkenning aanvragen als opleidingscentrum voor de vorming van milieucoördinatoren

De erkenning als opleidingscentrum voor het geven van de aanvullende vorming voor milieucoördinatoren van niveau A, niveau B en het overgangsniveau B naar A moet worden aangevraagd met het formulier dat u in de rechterkolom kan terugvinden.

Om erkend te kunnen worden, moet het opleidingscentrum voldoen aan de volgende erkenningsvoorwaarden (VLAREL, art. 8 en 20):

  • in de periode van drie jaar voor de erkenningsaanvraag mag het opleidingscentrum geen strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen in een lidstaat van de Europese Unie voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning
  • de opleiding van milieucoördinator tot niveau A of niveau B of de overgangscursus niveau B naar A organiseren
  • over onderlegde docenten beschikken die de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad bezitten of die meer dan 3 jaar ervaring hebben in het lesdomein in kwestie
  • over een opvolgingscommissie beschikken die over de kwaliteit van de opleiding waakt
     

​Indienen aanvraag


Het aanvraagdossier en de bijhorende documenten kunnen op verschillende manieren worden ingediend: