Erkenning aanvragen als opleidingscentrum technici centrale stooktoestellen en technici stookolietanks

Een opleidingscentrum kan worden erkend als het voldoet aan de voorwaarden die worden opgesomd in artikel 21, 22, 23 en 24 van het VLAREL

De aanvraagformulieren zijn hieronder te downloaden.

Opleidingscentrum technici gasvormige brandstof, technici vloeibare brandstof en technici verwarmingsaudit:

Opleidingscentrum 'technici stookolietanks':

​Indienen aanvraag

Het aanvraagdossier en de bijhorende documenten kunnen op verschillende manieren worden ingediend:

Meer informatie over het indienen en de behandeling van de erkenningsaanvraag is terug te vinden in hoofdstuk 5 van het VLAREL.

 

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)