Erkenning aanvragen als opleidingscentrum koeltechniek

Een opleidingscentrum kan erkend worden om specifieke examens te organiseren voor koeltechnici die een erkenning willen behalen van categorie I, II, III of IV.  

Om erkend te worden als opleidingscentrum koeltechniek, moet het centrum voldoen aan de erkenningsvoorwaarden die worden opgesomd in artikel 8 en 24/3 van het VLAREL.


De erkenning wordt aangevraagd bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving met het volgende formulier:

docx bestandAanvraag tot erkenning als opleidingscentrum voor TKI.docx (54 kB)

Bij het aanvraagformulier moet de examenprocedure gevoegd worden. De voorwaarden waaraan deze moet voldoen kan u terugvinden in onderstaand document:

pdf bestandRichtlijnen examenprocedure opleidingscentra koeltechniek.pdf (48 kB)

 

​Indienen aanvraag


Het aanvraagdossier en de bijhorende documenten kunnen op verschillende manieren worden ingediend:

 

Beslissing

De leidinggevende ambtenaar van het departement neemt binnen een termijn van 90 dagen na indiening van de volledige aanvraag een beslissing tot al dan niet erkenning van het opleidingscentrum.

De erkenning als opleidingscentrum is geldig voor onbepaalde duur. Een erkend opleidingscentrum moet voldoen aan een aantal verplichtingen om zijn erkenning te kunnen behouden.