Erkenning aanvragen als milieudeskundige

De erkenning van milieudeskundigen wordt geregeld in het VLAREL.

Onder de milieudeskundigen wordt een onderscheid gemaakt tussen drie disciplines:

Meer informatie over de categorieën van milieudeskundigen kunt u vinden in artikel 6, 1°, a), b) en c) van het VLAREL.

Milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen

Erkenningsvoorwaarden

De kandidaat milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen moet voldoen aan de algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle categorieën van erkenningen.

Specifiek voor de milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen, gelden er ook bijzondere erkenningsvoorwaarden waaraan de kandidaat milieudeskundige moet voldoen.

Daarnaast moet er ook nog een retributie voor de behandeling van de erkenningsaanvraag worden betaald. Deze retributie moet niet betaald worden voor een aanvraag tot uitbreiding van een erkenning als milieudeskundige in een discipline waarvoor de milieudeskundige reeds erkend is.

Procedure aanvraag

De erkenning als milieudeskundige in de discpline geluid en trillingen wordt aangevraagd bij het Departement Omgeving. De aanvraag gebeurt met behulp van het aanvraagformulier dat door de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten ter beschikking wordt gesteld.

docx bestandFormulier aanvraag erkenning milieudeskundige geluid en trillingen.docx (61 kB)

Onderstaande invullijst zal u helpen bij het opmaken van het aanvraagdossier. Dit kan dan bij de aanvraag worden gevoegd.

xlsx bestandInvullijst milieudeskundigen geluid en trillingen (352 kB)

Aan het aanvraagdossier moet een bewijs van betaling van de retributie gevoegd worden.

Indienen aanvraagdossier

Het aanvraagdossier en de bijhorende documenten kunnen op verschillende manieren worden ingediend:

Naar boven

Milieudeskundige in de discipline houders voor gassen en gevaarlijke stoffen

Erkenningsvoorwaarden

De kandidaat milieudeskundige in de discipline houders voor gassen en gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle categorieën van erkenningen.

Specifiek voor de milieudeskundige in de discipline houders voor gassen en gevaarlijke stoffen, gelden er ook bijzondere erkenningsvoorwaarden waaraan de kandidaat milieudeskundige moet voldoen.

Daarnaast moet er ook nog een retributie voor de behandeling van de erkenningsaanvraag worden betaald. Deze retributie moet niet betaald worden voor een aanvraag tot uitbreiding van een erkenning als milieudeskundige in een discipline waarvoor de milieudeskundige reeds erkend is.

Procedure aanvraag

De erkenning als milieudeskundige in de discipline houders voor gassen en gevaarlijke stoffen wordt aangevraagd bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving. De aanvraag gebeurt met behulp van het aanvraagformulier dat door de afdeling ter beschikking wordt gesteld.

docx bestandFormulier aanvraag erkenning milieudeskundige houders.docx (63 kB)

Onderstaande invullijst zal u helpen bij het opmaken van het aanvraagdossier. Dit kan dan bij de aanvraag worden gevoegd.

xlsx bestandInvullijst milieudeskundige in de discipline houders voor gassen en gevaarlijke stoffen (20 kB)

Aan het aanvraagdossier moet een bewijs van betaling van de retributie gevoegd worden.

Wie een erkenning aanvraagt voor domein E ‘uitvoeren van de controles en periodieke onderzoeken van damprecuperatiesystemen’, moet over een gunstige beoordeling  beschikken van een technische proef die georganiseerd wordt door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). De gunstige beoordeling van deze proef mag niet ouder zijn dan één jaar en wordt aan de erkenningsaanvraag toegevoegd.

De technische proef bestaat uit drie onderdelen: 

  1. de beoordeling van procedures en rapporten, 
  2. een theoretische proef over de code van goede praktijk en 
  3. een praktische proef in het labo.

U dient voor ieder onderdeel te slagen om een gunstige beoordeling te bekomen. Onderdeel 1 dient gunstig beoordeeld te zijn vooraleer u aan de onderdelen 2 en 3 kunt deelnemen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw Wendy Swaans via wendy.swaans@vito.be.

Indienen aanvraagdossier

Het aanvraagdossier en de bijhorende documenten kunnen op verschillende manieren worden ingediend:

Naar boven

Milieudeskundige in de discipline bodemcorrosie

Erkenningsvoorwaarden

De kandidaat milieudeskundige in de discipline bodemcorrosie moet voldoen aan de algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle categorieën van erkenningen.

Specifiek voor de milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen, gelden er ook bijzondere erkenningsvoorwaarden waaraan de kandidaat milieudeskundige moet voldoen.

Daarnaast moet er ook nog een retributie voor de behandeling van de erkenningsaanvraag worden betaald.

Procedure aanvraag

De erkenning als milieudeskundige in de discipline bodemcorrosie wordt aangevraagd bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving. De aanvraag gebeurt met behulp van het aanvraagformulier dat door de afdeling ter beschikking wordt gesteld.

docx bestandFormulier aanvraag erkenning milieudeskundige bodemcorrosie.docx (59 kB)

Aan het aanvraagdossier moet een bewijs van betaling van de retributie gevoegd worden.

Indienen aanvraagdossier

Het aanvraagdossier en de bijhorende documenten kunnen op verschillende manieren worden ingediend:

Naar boven

 

Lees ook

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)