Erkenning aanvragen als laboratorium

Aanvraag

Een laboratorium kan voor de disciplines water, lucht of bodem, deeldomein bodembescherming, een erkenning aanvragen. De pakketten waarvoor het labo een erkenning kan aanvragen, vindt u in het aanvraagformulier van het laboratorium dat u rechts op deze pagina kan downloaden.

Om in aanmerking te komen voor een erkenning, moet het labo voldoen aan een aantal erkenningsvoorwaarden.


​Aanvraag indienen


Het aanvraagdossier en de bijhorende documenten kunnen op verschillende manieren worden ingediend:

Naar boven

Erkenningsvoorwaarden

De erkenningsvoorwaarden voor laboratoria in de disciplines water, lucht en bodem, deeldomein bodembescherming worden vermeld in art. 8 en art. 25 van het VLAREL en zijn de volgende:

  • In de periode van twee jaar die de erkenningsaanvraag voorafgaat werd geen erkenning opgeheven wegens de schending van een of meer van de algemene of bijzondere gebruikseisen van de erkenning.
  • In de periode van drie jaar die de erkenningsaanvraag voorafgaat in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen hebben voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning.
  • Over een gunstige beoordeling van de VITO beschikken voor de aangevraagde pakketten en deeldomeinen op basis van een ringtest of technische proef. Het laboratorium moet de compendiummethode toepassen indien beschikbaar. De beoordeling mag niet ouder zijn dan één jaar voorafgaand aan de indiening van de volledige erkenningsaanvraag. 
  • Voor ten minste één parameter per discipline over een ISO 17025-accreditatie beschikken. 
  • Voor de overige parameters over een ISO 17025-accreditatie of een gunstige beoordeling van de VITO over de toepassing van ISO 17025 beschikken. Deze beoordeling mag eveneens niet ouder zijn dan één jaar voorafgaand aan de indiening van de volledige erkenningsaanvraag

Een laboratorium in de discipline water dat alleen erkend wil worden voor het pakket W.1 of een laboratorium lucht dat alleen erkend wil worden voor het pakket L.11.1, L.11.2 of L.18, is vrijgesteld van de ISO 17025-accreditatieverplichting. Dat laboratorium moet wel beschikken over een gunstige beoordeling van de VITO over de toepassing van ISO 17025. De gunstige beoordeling mag niet ouder zijn dan één jaar voorafgaand aan de indiening van de volledige erkenningsaanvraag.Een laboratorium dat alleen erkend wil worden voor een pakket dat alleen monstername en monstervoorbehandeling ter plaatse omvat of een laboratorium lucht dat alleen erkend wil worden voor het pakket L.11.1, L.11.2 of L.18, isvrijgesteld van de ISO 17025-accreditatieverplichting. Dat laboratorium moet wel beschikken over een gunstige beoordeling van de VITO over de toepassing van ISO 17025. De gunstige beoordeling mag niet ouder zijn dan één jaar voorafgaand aan de indiening van de volledige erkenningsaanvraag.

 

De leidinggevende ambtenaar van het departement neemt binnen een termijn van 90 dagen na indiening van de volledige aanvraag een beslissing tot al dan niet erkenning van het laboratorium.

De erkenning als laboratorium is geldig voor onbepaalde duur. Een erkend laboratorium moet voldoen aan een aantal verplichtingen om zijn erkenning te kunnen behouden.

Naar boven

 

Deelname ringtest of technische proef en beoordeling door VITO

Informatie over de organisatie van een ringtest of technische proef door de VITO of de beoordeling door de VITO in het kader van een erkenningsaanvraag kan u op de website van de VITO vinden.

Naar boven

 

Lees ook

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)