Erkenning aanvragen als koeltechnisch bedrijf

 

Erkenningsvoorwaarden

Om te kunnen worden erkend moet men voldoen aan de algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle categorieën van erkenningen:

  • in de periode van drie jaar die de erkenning voorafgaat, in geen enkele lidstaat van de Europese Unie strafrechtelijk veroordeeld zijn voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning
  • in de periode van twee jaar voor de erkenning werd geen erkenning als koeltechnisch bedrijf opgeheven

Specifiek voor de koeltechnisch bedrijf, gelden er ook bijzondere erkenningsvoorwaarden waaraan moet worden voldaan:

  • minstens één erkende koeltechnicus in dienst hebben
  • voldoende erkende koeltechnici in dienst hebben om het verwachte activiteitenvolume te halen
  • het bewijs leveren dat de nodige instrumenten en procedures beschikbaar zijn voor de erkende koeltechnicus
  • met goed gevolg gekeurd zijn door een erkende keuringsinstelling waarbij de drie vorige erkenningsvoorwaarden gecontroleerd worden. De keuring gebeurt met behulp van een checklist.

Om uw erkenning als koeltechnisch bedrijf te bekomen, dient u contact op te nemen met een erkende keuringsinstelling. Indien uw bedrijf aan de erkenningsvoorwaarden voldoet zal de keuringsinstelling een Europees certificaat en erkenningsbewijs uitreiken. Enkel de koeltechnische bedrijven die in het bezit zijn van een erkenningsbewijs, mogen erkenningsplichtige handelingen uitvoeren. Met enkel het certificaat kan je in Vlaanderen dus niet aan de slag als koeltechnisch bedrijf!

Naar boven

Van Europees certificaat naar Vlaamse erkenning

Sinds 5 september 2016 worden technici en bedrijven die buiten het Vlaamse Gewest een ‘Europees certificaat’ behaald hebben, van rechtswege erkend, maar zij moeten zich eerst melden vooraleer te mogen werken in Vlaanderen.

Aanmelden van technici en bedrijven kan via het online loket van het Departement Omgeving.

Klik hier voor meer informatie.

Naar boven

 

Geldigheidsduur

De erkenning wordt verleend voor onbepaalde duur. Een erkend koeltechnisch bedrijf moet voldoen aan een aantal verplichtingen om zijn erkenning te kunnen behouden.

Naar boven