Erkenning aanvragen als keuringsinstelling voor de keuring van koeltechnische bedrijven

Erkenning

Om te kunnen worden erkend als keuringsinstelling voor koeltechnische bedrijven, moet de keuringsinstelling voldoen aan de erkenningsvoorwaarden die worden opgesomd in artikel 8 en 25/6 van het VLAREL.

  • in de periode van 2 jaar die de erkenningsaanvraag voorafgaat werd geen erkenning opgeheven wegens de schending van één of meer van de algemene of bijzondere gebruikseisen van de erkenning
  • in de periode van 3 jaar die de erkenningsaanvraag voorafgaat in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen hebben voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning
  • ofwel geaccrediteerd zijn als keuringsinstelling van het type A volgens de norm ISO 17020 voor de keuring van koeltechnische bedrijven, ofwel geaccrediteerd zijn als keuringsinstelling volgens de norm ISO 17020 en een bewijs leveren dat een aanvraag voor de accreditatie voor de keuring van koeltechnische bedrijven aanvaard is door BELAC of een gelijkwaardig accreditatiesysteem.

Voor meer informatie over deze accreditatie volgens de norm ISO 17020 kan je in België terecht bij BELAC van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Wanneer de keuringsinstelling voldoet aan de erkenningsvoorwaarden wordt ze van rechtswege erkend. De erkenning gaat in als het gebruik ervan gemeld wordt via dit formulier:

docx bestand190301_Melding_gebruik_erkenning_keuringsinstelling.docx (53 kB)

De erkenning als keuringsinstelling is geldig voor onbepaalde duur.

Een erkende keuringsinstelling moet voldoen aan een aantal verplichtingen  om zijn erkenning te kunnen behouden.

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)