Erkenning aanvragen als airco-energiedeskundige

Voorwaarden

Algemene erkenningsvoorwaarden

Om een erkenning als airco-energiedeskundige te behalen moet u voldoen aan de algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle categorieën van erkenningen:

 • In de periode van drie jaar die de erkenning voorafgaat in geen enkele lidstaat van de Europese Economische Ruimte strafrechtelijk veroordeeld zijn voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning.
 • In de periode van twee jaar voor de erkenning werd geen erkenning als airco-energiedeskundige opgeheven.

Bijzondere erkenningsvoorwaarden

Specifiek voor de airco-energiedeskundige gelden ook nog volgende bijzondere erkenningsvoorwaarden:

 • Een natuulijke persoon zijn,
 • Voldoen aan minstens één van onderstaande toelatingsvoorwaarden voor de opleiding voor het behalen van het certificaat van bekwaamheid:
  • In het bezit zijn van een certificaat als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici.
  • In het bezit zijn van een master in de Ingenieurswetenschappen, een master in de Bio-ingenieurswetenschappen, een master in de Industriële Wetenschappen of een bachelor in de Elektromechanica, afstudeerrichting Klimatisering.
  • Een diploma van het secundair onderwijs in koel- en warmtetechnieken, industriële koeltechnieken of koeltechnische installaties behaald hebben.
  • Een van de volgende door de Vlaamse overheid erkende getuigschriften behaald hebben:
   • Getuigschrift van technicus klimaatbeheersing - airconditioning
   • Getuigschrift van installateur airco- en warmtepompen
   • Getuigschrift van koeltechnicus
   • Modulegetuigschrift airco
   • In het volwassenenonderwijs het diploma van koeltechnicus, het certificaat van aircotechnicus of het certificaat van koeltechnicus behaald hebben.
  • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en in het bezit zijn van de kwalificatie of erkenning die in het andere gewest of in de andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte verplicht wordt gesteld voor de keuring van airconditioningsystemen; 
  • Minstens drie jaar aantoonbare ervaring hebben in onderhoud en afregelaspecten van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW.
 • In het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid inzake de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW. Dit certificaat wordt bekomen na het succesvol afronden van de opleiding in een erkend opleidingscentrum.

Procedure

Behalen van het certificaat van bekwaamheid

 • Om de erkenning te bekomen, moet u in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid inzake de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW.

 • Dit certificaat kunt u behalen in een erkend opleidingscentrum. Het certificaat geldt ook als Vlaams erkenningsbewijs

 • Als u bent geslaagd, bezorgt het opleidingscentrum uw gegevens aan de Vlaamse overheid. Zodat u kunt worden opgenomen in de lijst met erkende airco-energiedeskundigen.

Geldigheidsduur

 • De erkenning wordt verleend voor onbepaalde duur
 • Als erkend airco-energiedeskundige moet u wel voldoen aan een aantal verplichtingen. Het niet voldoen aan de verplichtingen als erkend airco-energiedeskundige kan leiden tot een schorsing of opheffing van de erkenning of geldboetes.

 

Naar boven

 

Contacteer ons

Team Erkenningen
Bel 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid. Elke werkdag van 9 tot 19 uur.