Erkenning aanvragen als airco-energiedeskundige

Behalen van de erkenning

Om te kunnen worden erkend als airco-energiedeskundige moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • een natuurlijke persoon zijn

 • in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid inzake de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW. Dit certificaat wordt bekomen na het succesvol afronden van een opleiding in een erkend opleidingscentrum.

 

 

Naar boven

Behalen van het certificaat van bekwaamheid

Om de erkenning te kunnen krijgen moet je in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid inzake de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW.

Dit certificaat moet behaald worden in een opleidingscentrum dat erkend is voor het geven van een specifieke opleiding hiervoor.
Om te mogen deelnemen aan de opleiding moet je aan minstens één van volgende voorwaarden voldoen:

 • in het bezit zijn van een certificaat als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici
 • in het bezit zijn van een master in de Ingenieurswetenschappen, een master in de Bio-ingenieurswetenschappen, een master in de Industriële Wetenschappen of een bachelor in de Elektromechanica, afstudeerrichting Klimatisering
 • een diploma van het secundair onderwijs in koel- en warmtetechnieken, industriële koeltechnieken of koeltechnische installaties behaald hebben;
 • een van de volgende door de Vlaamse overheid erkende getuigschriften behaald hebben:
  • een getuigschrift van technicus klimaatbeheersing - airconditioning
  • een getuigschrift van installateur airco- en warmtepompen
  • een getuigschrift van koeltechnicus
  • een modulegetuigschrift airco
  • in het volwassenenonderwijs het diploma van koeltechnicus, het certificaat van aircotechnicus of het certificaat van koeltechnicus behaald hebben
 • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en in het bezit zijn van de kwalificatie of erkenning die in het andere gewest of in de andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte verplicht wordt gesteld voor de keuring van airconditioningsystemen 
 • minstens drie jaar aantoonbare ervaring hebben in onderhoud en afregelaspecten van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW

Meer info op www.koeljegoed.be

Naar boven

Contacteer ons

Team Erkenningen
Eerstelijnsvragen: 1700