Erkende VR-deskundigen

Voor het opstellen van omgevingsveiligheidsrapport of een ruimtelijke veiligheidsrapport moet de initiatiefnemer van het rapport een beroep doen op een daarvoor erkende deskundige (de VR-deskundige).

De erkende deskundige mag geen belang hebben bij de inrichting waarvoor hij het omgevingsveiligheidsrapport opstelt, of geen belang hebben bij bestaande of voorgenomen inrichtingen die eventueel in het ruimtelijk veiligheidsrapport aan bod komen. Hij moet  zijn opdracht volledig onafhankelijk uitvoeren. Tijdens  het opstellen van een rapport moet de erkende deskundige overleg plegen met de dienst Veiligheidsrapportering. Hij moet ook alle richtlijnen die de dienst Veiligheidsrapportering geeft in acht nemen.

 

Procedure ruimtelijke veiligheidsrapportage

De procedure ruimtelijke veiligheidsrapportage is geregeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening [VCRO], in het decreet Algemeen Milieubeleid [DABM], en in het Besluit RVR-criteria

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)