Erkende opleidingsinstellingen: documentatie

Algemeen

Examenverslag

Modelcertificaat

Aanwezigheidslijst examen

Cursisten- en puntenlijst

GDPR

Opgelet: door de inwerkingtreding van de nieuwe Europese privacywetgeving, de zgn. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in het Engels: GDPR of General Data Protection Regulation) is het niet meer toegestaan om als opleidingscentrum het examendossier via e-mail aan de afdeling GOP te bezorgen. Het dossier bevat namelijk een Excel met privacygevoelige informatie.

De opleidingsinstelling bezorgt het examendossier via het online Erkenningenloket.

Contacteer ons