Erkende opleidingsinstellingen: documentatie

Algemeen

Examenverslag

Modelcertificaat

Aanwezigheidslijst examen

Cursisten- en puntenlijst

GDPR

Opgelet: door de inwerkingtreding van de nieuwe Europese privacywetgeving, de zgn. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in het Engels: GDPR of General Data Protection Regulation) is het niet meer toegestaan om als opleidingscentrum het examendossier via e-mail aan de afdeling GOP te bezorgen. Het dossier bevat namelijk een Excel met privacygevoelige informatie.

De opleidingsinstelling bezorgt het examendossier via het online Erkenningenloket.

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)