Erfgoedinspectie: wat als je een administratieve boete krijgt

Een bestuurlijke geldboete is een sanctie die de overtreder verplicht om een geldsom te betalen; er bestaan twee types bestuurlijke geldboete:

  • de exclusieve bestuurlijke geldboete
  • de alternatieve bestuurlijke geldboete

Voor je een bestuurlijke geldboete krijgt, word je eerst door de erfgoedinspecteur in kennis gesteld van de opstart van de procedure voor het opleggen van een bestuurlijke geldboete.
Gelijktijdig word je de mogelijkheid tot verweer geboden. Hierna beslist de erfgoedinspecteur tot het al dan niet opleggen van een bestuurlijke geldboete. 

Wanneer kan je een exclusieve bestuurlijke geldboete krijgen?

Je kan een exclusieve bestuurlijke geldboete krijgen wanneer het vaststaat dat je de overtreder bent van een erfgoedinbreuk vermeld in:

  • artikel 11.2.4 van het onroerenderfgoeddecreet van 12.07.2013;
  • artikel 4, § 3, artikel 5, § 2 en § 3, of artikel 8, § 1 en § 4 van het varenderfgoeddecreet van 29.03.2002.

Die exclusieve bestuurlijke geldboete kan worden opgelegd aan alle deelnemers aan de inbreuk en bedraagt maximaal 10.000 euro.
Het bedrag van de bestuurlijke geldboete wordt afgestemd op de ernst van de inbreuk en eventuele verkregen vermogensvoordelen. 

Wanneer kan je een alternatieve bestuurlijke geldboete krijgen?

Je kan een alternatieve bestuurlijke geldboete krijgen indien de volgende twee voorwaarden samen zijn vervuld:
1. het staat vast dat je de overtreder bent van een erfgoedmisdrijf vermeld in:
* artikel 11.2.2., 1ste lid, 9° of 10° van het onroerenderfgoeddecreet van 12.07.2013;
* artikel 13/1, §1 van het varenderfgoeddecreet van 29.03.2002;
2. het openbaar ministerie beslist (expliciet of stilzwijgend) dat geen strafrechtelijke behandeling wordt gestart.

Die alternatieve bestuurlijke geldboete kan worden opgelegd aan alle deelnemers aan het misdrijf en bedraagt maximaal 50.000 euro. Het bedrag van de bestuurlijke geldboete wordt afgestemd op de ernst van het misdrijf en eventuele verkregen vermogensvoordelen.


Wat kan je doen als je de beslissing tot het opleggen van een bestuurlijke geldboete ontvangt?

Als je akkoord bent met de beslissing tot het opleggen van een bestuurlijke geldboete, dan ga je over tot betaling volgens de voorgeschreven modaliteiten.  De bedragen worden geïnd en ingevorderd ten voordele van het Fonds Onroerend Erfgoed.

Als je niet akkoord bent met de boetebeslissing, dan kan je beroep indienen bij het Handhavingscollege.  Om dat op een correcte manier te doen, moeten een aantal voorwaarden naar vorm en termijn worden nageleefd. Deze informatie wordt bij de boetebeslissing gevoegd in een mededeling als bijlage.