Er werd milieuschade vastgesteld, maar hierover loopt een strafrechtelijke en/of burgerrechtelijke procedure. Kan het Milieuschadedecreet nog toegepast worden?

Het blijft mogelijk om maatregelen op te leggen aan de veroorzaker zelfs al is er een strafrechtelijke en/of burgerrechtelijke procedure lopende. Het milieuschadedecreet voorziet een foutloze aansprakelijkheid voor beroepsactiviteiten die vermeld zijn in bijlage IV. Dit houdt in dat de veroorzaker verantwoordelijk kan gesteld worden voor de schade die door zijn toedoen werd veroorzaakt, zonder dat zijn handelen onrechtmatig was.