ENA - Economisch Netwerk Albertkanaal

Kanaal.png

Het Economisch Netwerk Albertkanaal is een ruimtelijk samenhangend netwerk van Vlaamse gemeenten die aan het Albertkanaal liggen, in de nabijheid van de E313. Het netwerk heeft als doel de economische sterkten van het gebied op elkaar af te stemmen en de economische groei gestructureerd op te vangen.

Waarom een economisch netwerk uitwerken rond het Albertkanaal?

Het ENA is ontstaan uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wijst op het grote belang van het Albertkanaal voor de verdere ruimtelijk-economische ontwikkeling van Vlaanderen.

Sfeerfoto_05.png
  • Het Albertkanaal en de E313 zorgen voor goede transportmogelijkheden, over de weg en over het water.
  • Er is nu reeds veel bedrijvigheid rond het Albertkanaal. Er is nog voldoende ruimte voor de groei van zowel watergebonden als niet-watergebonden economische activiteiten. Bepaalde verouderde of niet goed ontwikkelde terreinen kunnen door herstructurering of inbreiding opnieuw aantrekkelijk gemaakt worden. Daarnaast is er ook nog ruimte beschikbaar om nieuwe en goed gelegen bedrijventerreinen aan te leggen.

Deze troeven maken dat de omgeving rond het Albertkanaal bij uitstek geschikt is voor het voorzien van nieuwe regionale bedrijventerreinen. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wijst op het belang om het Albertkanaal als een ruimtelijk samenhangend netwerk te beschouwen en om de inspanningen over de hele lengte van het Albertkanaal te coördineren vanop gewestelijk niveau. Zo kunnen de economische sterkten van het gebied elkaar aanvullen en kan de economische groei gestructureerd opgevangen worden.

Over welke gemeenten gaat het?

Het netwerk ligt op het grondgebied van twee provincies en 25 gemeenten. Daarom is het Vlaams gewest het aangewezen planniveau om de visievorming op het Economisch Netwerk Albertkanaal te sturen. Het doet dit in nauw overleg met de betrokken besturen en overheidssectoren. Ook de samenwerking tussen de gemeenten onderling is absoluut noodzakelijk.


De gemeenten die de mogelijkheden van het Albertkanaal en de E313 kunnen ondersteunen worden in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geselecteerd als economische knooppunten.

Dit gaat namelijk over de volgende gemeenten:

kaart700px_gem.gif